nek hernia

Een hernia is een pijnlijke klacht, die vaak niet zozeer pijn geeft op de plaats van de hernia, maar meer doorstralende pijn geeft in het been of in de arm. Een hernia kan voorkomen in de hele wervelkolom, maar komt het vaakst voor in de nekwervels, de 4e-7e wervel of in de lage rug, de 4e-5e wervel. De diagnose kan worden herkend aan het klachtenbeeld, de diagnose is het betrouwbaarst wanneer er een foto van de wervels is gemaakt waarop de hernia te zien is.

 

Wat is een hernia

De wervelkolom bestaat uit de ruggewervels, dit zijn de botten. In de ruggewervels loopt het ruggemerg. Aan de twee zijkanten van de wervelkolom lopen de zenuwbanen. Tussen elke twee wervels zit een tussenwervelschijf. Dit is een schijf die zorgt voor voldoende ruimte tussen de wervels, ze zorgen ervoor dat bewegingen soepel kunnen verlopen. Bij een hernia is er een soort verschuiving van de tussenwervelschijf: de tussenwervel puilt uit aan één kant. Hierdoor druk de tussenwervel tegen de zenuwbaan aan die naast de wervel loopt. De zenuwen die langs de nekwervel lopen, lopen naar de schouder en de arm. De zenuwen die langs de lage rug lopen, lopen via de bil en het been naar het onderbeen en de voet. Wanneer er druk op een zenuw komt geeft dit doorstralende pijn in een arm of een been. Het plaatje hieronder afgebeeld geeft een hernia weer. Op het plaatje is de uitstulpende discus goed te zien.

nek hernia

 

Klachten hernia

De pijn bij een hernia wordt vaak omschreven als een zenuwpijn. Dit kunnen heftige, felle scheuten zijn, door de arm. Ook kan er na verloop van tijd een doof gevoel ontstaan in de onderarm of één of meerdere vingers. Er kan ook een soort tinteling aanwezig zijn. Waar de klacht gevoeld wordt is afhankelijk van waar in de nek de hernia zit.

De spieren in de arm worden geïnnerveerd door zenuwen. Wanneer de zenuw langere tijd wordt geprikkeld, neemt op een gegeven moment de spierkracht af. Er ontstaat spierzwakte. Gevolg hiervan kan zijn dat u regelmatig iets uit de handen laat vallen. Een klacht die typisch bij een hernia hoort is pijn bij niesen of persen. Wanneer u hoest of niest, schiet de pijn onmiddellijk door de arm heen.

 

Behandeling nekhernia

Een nekhernia kan behandeld worden door een fysiotherapeut of manuele therapeut. De fysiotherapeut kan oefeningen meegeven die stimuleren dat de tussenwervel de andere kant wordt opgeduwd dan de kant waar hij op uitpuilt. Een manuele therapeut kan middels mobilisaties of manipulaties proberen een beknelling op te sporen en zo mogelijk te verheffen.

Wanneer dit niet voldoende helpt en de klachten niet minder worden, kan er besloten worden om de hernia operatief te laten verwijderen of een zenuwblokkade behandeling te ondergaan.